Petek, 19 Januar 2018 11:05

sadsa

fdasfas
Sobota, 27 Januar 2018 10:00

Filmska delavnica

Sreda, 03 Januar 2018 15:12

Zaposlimo 2 mladinska delavca (m/ž)

Mladinski center Idrija išče okrepitve in sicer za kar dve delovni mesti: MLADINSKI DELAVEC _1: Naloge: Priprava, izvajanje in promocija programa mladinskega centra idrija; Mentorstvo mladim; Priprava in vzpostavitev koncepta Mladinskega hostla idrija. Več v priponki - MD1. MLADINSKI DELAVEC_2 Naloge: Delo z mladimi z manj priložnostmi in mladimi s posebnimi potrebami (spremstvo na obstoječih aktivnosti mci načrtovanje, organizacija in izvedba novih aktivnosti); Informiranje mladih; Priprava, načrtovanje in organizacija izobraževanj, okroglih miz, pogovornih skupin na temo inkluzije, socialne neenakosti, mladih…
Tema izmenjave je primerjava življenja v mestu in življenja na podeželju, primerjava podeželjskih in mestnih aktivnosti mladih, kakšne so zaposlitvene, izobraževalne, športne in prostočasne priložnosti, ki nam jih ti dve zelo različni območji ponujata.Kakašne so naše vrednote in vrednote drugih? Kakašna je tradicija, navade, način življenja ...? Namen izmenjave je tudi ta, da bomo poskušali odkriti naše (zaposlitvene) možnosti, ki nam jih okolje ponuja in ugotoviti, kakšno kariero si želimo. Prvi del izmenjave je že potekal v julija v Rimu,…

BLT Garažna vrata